FELCRA PROPERTIES

FELCRA Properties Sdn Bhd (“FPSB”) telah ditubuhkan pada 17 Ogos 2011 sebagai salah satu anak syarikat milik penuh FELCRA Berhad yang fokus di dalam sektor pembangunan hartanah yang merupakan salah satu cabang perniagaan FELCRA Berhad

Mengenai FELCRA Properties

Memajukan sektor hartanah kumpulan secara lestari

FELCRA Properties Sdn Bhd (“FPSB”) adalah sebuah anak syarikat milik penuh FELCRA Berhad yang telah ditubuhkan pada 17 Ogos 2011 untuk menjalan aktiviti pembangunan hartanah dan pengurusan hartanah bagi Kumpulan FELCRA Berhad.

Sehingga 31 Disember 2022, FPSB telah melaksanakan pembangunan hartanah bercampur dengan nilai Pembangunan kasar sebanyak RM1.15 billion.

Pembangunan Hartanah

Projek Pembangunan

Semarak20

Taman FELCRA Jaya Fasa 2 Seberang Perak

RBN Sri Makmur

Membangunkan pelbagai jenis hartanah dengan Nilai Pembangunan Kasar mencapai RM1.15 billion, termasuk projek Semarak20, Rumah Generasi Kedua dan Rumah Bina Negara

Pembangunan Guna Pelbagai

GDV: RM

Komersil

GDV: RM

Pembangunan Perumahan Sosial

GDV: RM

Total GDV: RM