Latar Belakang

Mengenai FELCRA Properties

FELCRA Properties Sdn Bhd (“FPSB”) adalah sebuah anak syarikat milik penuh FELCRA Berhad yang telah ditubuhkan pada 17 Ogos 2011 untuk menjalan aktiviti pembangunan hartanah dan pengurusan hartanah bagi Kumpulan FELCRA Berhad.

Sehingga 31 Disember 2022, FPSB telah melaksanakan pembangunan hartanah bercampur dengan nilai Pembangunan kasar sebanyak RM1.15 billion.

Membangunkan pelbagai jenis hartanah dengan Nilai Pembangunan Kasar mencapai RM1.15 billion, termasuk projek Semarak20, Rumah Generasi Kedua dan Rumah Bina Negara

GDV: RM 1.15 Bilion

Pembangunan Guna Pelbagai

GDV: RM 1.03 Bilion

Komersil

GDV: RM 125.5 Juta

Pembangunan Perumahan Sosial

Misi

Menjadi Syarikat Pembangunan Hartanah yang berdaya saing dan mengimbangi aspirasi komersil dan sosial.

Visi

Memajukan sektor hartanah kumpulan secara lestari bagi memastikan kesinambungan dalam menyumbang nilai tambah dan kepelbagaian perniagaan.