Pengurusan Tertinggi FPSB

Hanif Bin Ibrahim

Pengurus Besar Kanan

Noordin Bin Saad

Pengurus Besar Operasi

Nordin Bin Sulaiman

Pengurus Besar Pemasaran & Jualan

Muhammad Fazli bin Rosli

Pengurus Kanan Pentadbiran Projek

Mohd Redzuan bin Ab Rahman

Pengurus Kanan Projek

Lasyus Bin Teodurus Sang

Pengurus Pentadbiran & Sumber Manusia

Khairul Azmi Bin Harun

Pengurus Kewangan